Home / ดำเนินธุรกิจ

Tag Archives: ดำเนินธุรกิจ


การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร

ธุรกิจ หมายถึงความพยายามข

การวางแผนการขาย

นักขายจึงควรรู้วิธีการวาง

แนวคิดใหม่ที่ใช้ในการดำเนินกลยุทธ์

แนวความคิดใหม่ที่จะใช้ดำเ