Home / การดำเนินธุรกิจ

Tag Archives: การดำเนินธุรกิจ


การเริ่มต้นทำร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ต่างจากร้าน

การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร

ธุรกิจ หมายถึงความพยายามข

8 เคล็ดลับ 10 ประการ สู่ความสำเร็จในการขาย

นักขายในกุล่มบนสุด 20 เปอ

การวางแผนการขาย

นักขายจึงควรรู้วิธีการวาง

คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด

แผนการตลาดจะต้องมีความน่า

องค์ประกอบการวางกลยุทธ์การตลาด

ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่

องค์ประกอบของแผนการตลาด

ต่อไปนี้คือองค์ประกอบของแ