การขายอย่างสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์คือการสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่า โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอาจมีการอ้างถึงบุคคลผู้สร้างสรรค์ หรือสังคมหรือขอบเขตภายในที่ได้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ขึ้นมา ซึ่งการวัดคุณค่าดังกล่าวอาจใช้ได้หลายวิธี Continue reading “การขายอย่างสร้างสรรค์” »

สูตรสำเร็จสำหรับเป้าหมาย

สูตรสำเร็จ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ใช้สำหรับการกำหนดและบรรลุเป้าหมาย มีดังนี้

Continue reading “สูตรสำเร็จสำหรับเป้าหมาย” »

ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

การที่นักขายมีความสามารถในการอ่านภาษาท่าทางจากลูกค้าที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ นอกเหนือจากคำพูด จะช่วยให้นักขายที่อ่านใจหรือความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ลูกค้าแสดงออกทางคำพูดหรือท่าทางนั้นเป็น ข้อเท็จจริง หรือข้ออ้าง และนักขายที่มีความสามารถในการอ่านลูกค้าก็จะสามารถใช้ ศิลป์และ ศาสตร์ ในการขายและการอ่านคนได้ Continue reading “ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง” »

วิธีการขายให้ชนะคู่แข่ง

ถ้าหากเราลองเอ่ยคำว่า “ลูกค้า” เพื่อนนักขายคงจะซาบซึ้งกับคำนี้ดีเพราะลูกค้าคือ ผู้บันดาลรายได้ ผลตอบแทน รางวัล รวมทั้งแก้วสารพัดนึกเพื่อนนักขายหลายท่านคงจะมีความสำคัญต่อการมีลูกค้าเพิ่มและการมีลูกค้าขาประจำที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำ

แต่ถ้าถามว่าลูกค้าดีแสนดีอย่างนี้ จะมีสักกี่รายตอบง่ายๆแบบกำปั้นทุบดินได้เลยว่าหาอยากเต็มทน ลูกค้าดีแสนดีเป็นเหมือนลูกหลง มาหาเราเสียมากกว่า นับว่าธุรกิจมีการแข่งขันกันไปอยู่ทั่วหัวระแหง ศึกการแย่งชิงลูกค้าจึงอุบัติขึ้นมาในทันที เพราะสินค้าเพิ่ม คู่แข่งเพิ่ม ทุกๆคนก็อยากได้ลูกค้าเพิ่ม ศึกการแย่งชิงเป็นเจ้าตลาดการขาย เพื่อความเป็นผู้นำในการแย่งชิงลูกค้า จึงพบเห็นกันอยู่เป็นประจำในยุคสมัยนี้ แม้จะขายสินค้าบริษัทเดียวกันก็ตาม ก็ยังมีการแย่งชิงลูกค้า Continue reading “วิธีการขายให้ชนะคู่แข่ง” »

ยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นอยู่ทุกขณะดังเช่นทุกวันนี้ลักษณะของการต่อสู้เชิงธุรกิจหาได้แตกต่างไปจากวิถีทางแห่งการทำสงครามไม่ ในการทำงานสงครามนั้น ปัจจัยที่กำหนดชัยชนะได้แก่ยุทธวิธี การกำหนดยุทธวิธีสู้ชัยชนะจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในยุทธ์ภูมิ Continue reading “ยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง” »

การขายยุคใหม่

เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกลองยา หรือลองวิชาจะต้องท่องคำ 5 คำคือ ทะลุจริง วิ่งให้เป็นต่อ รอสร้างพลัง เด่นดังคุณค่า ใฝ่หาแต่เรา Continue reading “การขายยุคใหม่” »

ตั้งเป้าหมาย 10 ข้อทันที

ความสำเร็จในการขายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะทำ โลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน การขายก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเข้ากับยุคสมัย และยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะนำคุณสู่ความสำเร็จในการขาย

 1. ตามโลกให้ทัน

การเปลี่ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ การสื่อสารและเทคโนโลยีล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าทั้งสิ้นการพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นพนักงานขายที่ดีจำเป็นต้องปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับแนวโน้มของตลาด ทันกับความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า

 1. พัฒนาการขายอยู่เสมอ

คุณสามารถพัฒนาการขายได้โดย ขายสิ่งที่เหมาะสม ให้กับคนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาความคิดของคุณให้แตกต่างอยู่เสมอ ในกรณีที่วิธีที่หนึ่งไม่ได้ผล คุณจำเป็นต้องคิดหาวิธีอื่นเตรียมไว้ด้วย

 1. ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ

ความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ แรงจูงใจ และความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณบรรลุจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรละเลยปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ความอดทน การเป็นผู้ฟังที่ดี และมีทักษะในการถามคำถาม เป็นเรื่องปกติที่พนักงานขายจะทำผิดพลาด จงเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้น เพื่อทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงในครั้งต่อๆ ไป

 1. สร้างการขายในแบบฉบับของคุณเอง

คุณจำเป็นต้องหารูปแบบเฉพาะตัวในการขาย เมื่อคุณรู้บทบาทของตัวคุณเอง เข้าใจเป้าหมายของบริษัท และรู้จักตลาด คุณจะสร้างโอกาสในการใช้ทักษะของคุณได้ดี การมีรูปแบบการขายในแบบฉบับของตนเองจะทำให้คุณสามารถปรับตัวเข้าสู่บทบาทของพนักงานขายได้ง่ายขึ้น

 1. สร้างพันธมิตร

มีหลายบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการแบบเดียวกับคุณ เป็นเรื่องยากที่ลูกค้าจะจำแนกความแตกต่างของแต่ละบริษัทได้ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการขาย

 1. เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบ

พนักงานขายที่ดีจะมองสถานการณ์ตามความเป็นจริง และรับผิดชอบในส่วนของตนเองในการจัดการกระบวนการขาย ความรับผิดชอบจะทำให้คุณมีโอกาสสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

 1. บริหารเวลา เป้าหมาย และตัวเองให้ดี

การทำงานอย่างมีระบบ มีความยืดหยุ่น และมีวินัย จะช่วยให้คุณจัดการตัวเองได้ดี อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการขายของบริษัทเสียก่อน แล้วจึงบริหารจัดการสิ่งต่างๆ และตัวคุณเองให้สามารถขายได้ตามเป้า หรือสูงกว่าเป้าที่ตกลงกันไว้ การบริหารเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อน และยังตัดสินใจได้ว่าควรจะให้เวลากับลูกค้าคนไหน และใครที่ควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย

 1. มีทัศนคติเชิงบวก

การมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยรักษาระดับแรงจูงใจในตัวคุณเอาไว้ บางครั้งงานขายเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่บางครั้งกลับกลายเป็นความผิดหวังคนที่มีทัศนคติเชิงบวกจะสนุกกับการขายมากกว่าคาดหวังว่าต้องขายให้ได้ และแม้ว่าบ่อยครั้งคุณรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการขายแต่การมีทัศนคติเชิงบวกจะทำให้คุณมีความพยายามมากขึ้น

 1. มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร

การพัฒนาทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย และคุณจะสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้น การสบสายตาและเอาใจใส่ในภาษาท่าทางของลูกค้า จะช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์การขายของคุณได้ดี

 1. มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ

หนึ่งในคุณสมบัติของพนักงานขายที่ดีคือความสามารถในการโน้มน้าวใจ ซึ่งประกอบด้วย

 • การเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • การสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่คุณกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย
 • การทำตัวให้พร้อมเสมอสำหรับลูกค้า
 • ความเสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการตัดสินใจ
 • การจูงใจให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของคุณมีคุณค่า
 • การทำให้ลูกค้าต้องการสินค้าของคุณมากเท่ากับที่คุณต้องการขายสินค้าให้เขา

8 เคล็ดลับ 10 ประการ สู่ความสำเร็จในการขาย

นักขายในกุล่มบนสุด 20 เปอร์เซ็นต์ ทำรายได้ 80 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด จากการขาย นักขายในกลุ่มบนสุด 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ทำรายได้มากกว่านั้น เป้าหมายของคุณคือ การก้าวขึ้นเป็นนักขายที่ทำรายได้สูงสุด และเก่งกาจมากที่สุดในสาขาอาชีพของคุณ

สูตรสำเร็จสำหรับเป้าหมาย

สูตรสำเร็จ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ใช้สำหรับการกำหนดและบรรลุเป้าหมาย มีดังนี้

 1. ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่า คุณต้องการอะไร หากคุณต้องการเพิ่มรายได้ ให้เฉพาะเจาะจงว่า คุณต้องการรายได้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนเท่าไหร่
 2. เขียนลงไปว่า เป้าหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงความเพ้อฝัน มันไม่มีอำนาจหรือพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง เปรียบเสมือนกระสุนที่ไม่มีดินปืน หรือควันบุหรี่ในอากาศ
 3. กำหนดเส้นตายให้เป้าหมาย จิตใต้สำนึกของคุณรักเส้นใต้ที่ต้องการ ระบบการบีบบังคับ เพื่อปลดปล่อยพลังออกมา
 4. เขียนรายการทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณคิดได้ คุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ เมื่อคุณคิดกิจกรรมใหม่ๆได้ ก็ให้เพิ่มลงไปในรายการ
 5. จัดระเบียบเรียงรายการตามลำดับและความสำคัญก่อนหลัง เมื่อคุณจัดโครงการตามลำดับ คุณจะตัดสินใจว่า ต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง คุณต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งใดมาเป็นสิ่งแรก
 6. ลงมือปฏิบัติตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เหตุผลเบื้องต้นที่ผู้คนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ก็เพราะพวกเขาเป็นพวกมุ่งปฏิบัติ
 7. ทำบางสิ่งบางอย่างทุกวัน ที่เคลื่อนตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอะไรในตอนนั้นให้ทำตลอด 365 วัน เพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณทุกวันให้กลายเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติ

วิธีการสร้างความไว้ใจ

ความไว้วางใจ หมายถึง ความตั้งใจกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงและการพึ่งพากัน (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995) ความไว้วางใจ ในที่ทำงานมีอยู่สองรูปแบบ คือ ความตั้งใจต่อความไว้วางใจและความเปิดเผยต่อผู้อื่น (Gillespie & Dober, 2003) ความไว้วางใจเป็นทั้งความเชื่อ (belief) การตัดสินใจ (decision)และการกระทำ (action) (Dietz, Hartog, & Deanne, 2006)

Rotter (1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็นความคาดหวังต่อบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญา จากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจ

Golembiewski and McConkie (1975) นิยามความหมายของความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจแสดงถึงความพึ่งพาอาศัยกันหรือความมั่นใจในบางสถานการณ์ ความไว้วางใจสะท้อนให้เห็นความคาดหวังผลลัพธ์ทางบวก ความไว้วางใจแสดงถึง ความเสี่ยงบางประการต่อความคาดหวังของสิ่งที่ได้รับและความไว้วางใจแสดงถึง บางระดับของความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์

Cook and Wall (1980) กล่าวว่าความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นต่อเจตนาของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร รวมทั้งความมั่นใจในความสามารถของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร

McAllister (1995) ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า เป็นสิ่งที่บุคคลมีความมั่นใจและตั้งใจที่จะกระทำการที่อยู่บนพื้นฐานของคำพูด การกระทำ และการตัดสินใจ ของบุคคลอื่น

Mishra (1996) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจไว้ว่า เป็นความเต็มใจของบุคคลที่มีความมั่นคงต่อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความสนใจห่วงใย และให้ความน่าเชื่อถือ

Robinson (1996) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็นความคาดหวังในทางบวก ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูด การกระทำ หรือการตัดสินใจที่จะกระทำตามสมควรแล้วแต่โอกาส

Whitney (1996) ได้กล่าวถึงความไว้วางใจว่า หมายถึง ความเชื่อ ความมั่นใจในความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งใด ๆ

Marshall (2000) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็นผลสะท้อนที่เกิดจากความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ ของบุคลที่มีต่อลักษณะและความสามารถของบุคคลอื่น

จากการประมวลคำนิยามของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยเห็นว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความรู้สึกและการกระทำ (แสดงออก) ของบุคคลที่แสดงถึงความมั่นใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนต่อบุคคล (ผู้บังคับบัญชา) และองค์การ