ศึกษาตามความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์

ถ้าผู้ใช้บริการในเว็บไซต์มีพฤติกรรมและเป้าหมายที่เหมือนกันทุกคน ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการพื้นฐานเหล่านั้นได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว  ผู้ใช้ทุกคนไม่เหมือนกัน ต่างก็มีความต้องการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการออกแบบที่ดี คุณจะต้องใส่ใจในความต้องการที่ต่างกันของผู้ใช้หลักทั้งหมด

Continue reading “ศึกษาตามความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์” »

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 6 ขั้นตอน

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างตราสินค้าเลยทีเดียว เนื่องจากการสื่อสารจะทำหน้าที่ส่งข่าวสารและคำมั่นสัญญาต่างๆไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนั้นทั้งลีลาและท่วงทำนองของการสื่อสารจึงมีผลต่อบุคลิกภาพในระยะยาวของตราสินค้านั้นๆ การใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบดั้งเดิมได้ล้าสมัยลงไปแล้ว

Continue reading “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 6 ขั้นตอน” »

บทสรุปแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

 บทสรุปผู้บริหารจึงต้องชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญสองประการ คือ หนึ่ง ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดสำหรับธุรกิจที่กำลังคิดจะทำ สอง ต้องชี้ให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที่จะทำนั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดที่ว่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

Continue reading “บทสรุปแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” »

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing)

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้ คือ ยุคดิจิตอล  ระบบการตลาดก็เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Continue reading “การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing)” »

ทำไมต้องสร้างตราสินค้า

 ในขณะนี้ ยุคหลังปี 2000 ยุคที่ผู้บริโภคเป็นใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สินค้าถูกผลิตขึ้นในแต่ละวัน มากกว่าความต้องการของผู้บริโภค ลองคิดดูกันเล่นๆ  เมื่อคุณเดินเข้าไปใน บริษัทแห่งหนึง เพื่อที่จะซื้อเครื่องทาบบัตรซักเครื่อง ถ้าคุณไม่มี ตราสินค้า (Brand หรือเรียกทั่วไปว่า ยี่ห้อ ) ในดวงใจ แล้วละก็  คุณลองคิดว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเลือกซื้อเครื่องทาบบัตรหนึ่งเครื่อง

Continue reading “ทำไมต้องสร้างตราสินค้า” »

ข้อควรรู้ของผู้ที่คิดจะทำธุรกิจแบบออนไลน์

ผู้ที่คิดจะทำธุรกิจแบบออนไลน์สามารถใช้แนวทางในการดำเนินธุรกิจได้นอกจากนี้ ปัจจุบันมีศูนย์เพาะบ่มธุรกิจ (Incubator) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการออนไลน์

ศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (www.tuecom.com) ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสามารถขอรับบริการได้ ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะช่วยแนะวิธีในการจัดตั้งร้านค้า และการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือ เมื่อตั้งร้านค้าแล้ว ผู้ประกอบการต้องหายุทธวิธีที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อใจ และมีความจงรักภักดีต่อร้าน

nick

วิธีทำให้ลูกค้าเชื่อใจร้านค้า

 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และความพร้อมที่จะบริการลูกค้า
 2. รายละเอียดของสินค้า บริการและข้อเสนอต่างๆต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามกติกา
 3. อย่าโฆษณาหรือโอ้อวดจนเกินความเป็นจริง เพราะลูกค้าพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงจะทำให้หมดความเชื่อถือได้
 4. มีการรับประกัน จะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรู้สึกเสี่ยงกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ไม่เห็นตัวสินค้าจริง
 5. มีบุคคลอ้างอิง ถ้าเป็นไปได้ควรจะพยายามขายให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง
 6. อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าติดต่อได้ง่ายทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ และตอบคำถามลูกค้าโดยผู้มีความรู้และรวดเร็ว

การสร้างความภักดีต่อร้านค้า

เมื่อสร้างร้านค้าแล้วจะต้องหาวิธีสร้างความภักดี (Loyalty) จากลูกค้าเพื่อให้ใช้เวลาที่ลูกค้าอยู่กับอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อยู่ที่ร้านค้าของเรา การสร้างความภักดีที่ได้หลายวิธี ดังนี้

 1. สร้างระบบสมาชิก และเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
 2. จัดหาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าอยู่เสมอ
 3. ขายสินค้าอื่นที่เหมาะสมกับลูกค้าควบคู่ไปการขายสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อ (Cross Selling)
 4. ขายสินค้าที่มีคุณภาพ หรือ ราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าใช้อยู่ (Up Selling)
 5. จัดทำโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management : CRM)

การเลือกทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการควรเข้าใจถึงลักษณะและกลยุทธ์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีความแตกต่างจากการค้าแบบดั้งเดิมหลายประการ ในการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่จะช่วยในการสร้างร้านค้า การจัดการ และการส่งเสริมร้านค้า แต่ไม่จำเป็นต้องผลิตหรือสร้างเทคโนโลยีได้ เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในแนวคิดและประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นๆ ต้องเข้าใจขั้นตอนในการตั้งร้านค้าและปฏิบัติตามขั้นตอน เพราะการเริ่มต้นอย่างถูกหลักการ จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแผนธุรกิจจะช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นเสมือนหลักประกันหนึ่งในการป้องกันความเหลวของธุรกิจ

ธุรกิจออนไลน์ : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี

การตลาดในยุคศตวรรษที่ 21

ในตอนต้นได้กล่าวมาแล้วว่า ช่องทางการตลาดเจาะตรงเข้าถึงลูกค้าแบบใหม่ล่าสุด คือ ช่องทางการสื่อสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ หรือตามสาย อันเป็นช่องทางการตลาดสมัยใหม่ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบการตลาด ที่จะใช้กันกว้างขวางในศตวรรษที่ 21

เหตุผลสำคัญก็เพราะว่า เป็นวิธีดำเนินงานการตลาดหรือการประกอบธุรกิจที่ประหยัด สะดวก และรวดเร็ว อย่างที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่า “การทำธุรกิจด้วยความเร็วสูง” (commercial at light speed : CALS) หรือ “การตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์” (online marketing) นั่นเอง

1459369608_Ni8MsX_Retail_ecommerce-shutt2

ในรูปของการตลาดออนไลน์นั้น ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงแหล่งบริการข้อมูลซึ่งอยู่ห่างไกล โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ“โมเด็ม” (modem ย่อมาจาก modulator and demodulator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ (สัญญาณดิจิตอล) ให้เป็นสัญญาณอนาลอค ซึ่งเป็นสัญญาณที่จะส่งข้อมูลเข้าไปได้ในสายโทรศัพท์ เหมือนสัญญาณเสียง ในทางกลับกัน โมเด็มจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณจากอานาลอค เป็นสัญญาณดิจิตอลได้ด้วย โดยโมเด็มจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์ เหมือนสัญญาณเสียง ในทางกลับกัน โมเด็มจะทำหน้าที่การแปลงสัญญาณจากอนาลอค เป็นสัญญาณดิจิตอลได้ด้วย โดยโมเด็มจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่สำนักงานสามารถเข้าถึงศูนย์บริการข้อมูล ซึ่งมี 2 ช่องทางหลัง คือ

 1. ช่องทางเชื่อมต่อกับศูนย์บริการข้อมูลตามสายเชิงพาณิชย์ (commercial online channels) หลายบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ได้จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลตามสายในเชิงธุรกิจขึ้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกเป็นรายเดือน ศูนย์บริการข้อมูลตามสายที่รู้จักกันดี เช่น “CompuServe” “America Online” และ “Prodigy” เป็นต้น ศูนย์บริการข้อมูลนี้จะให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก 5 อย่างที่สำคัญคือ
  • ข้อมูลทั่วไป (information) เช่น ข่าวสาร ข้อมูลห้องสมุด การศึกษา การเดินทางและการกีฬา เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับความบันเทิง (entertainment) เช่น สิ่งที่ให้ความสนุก และเกมต่าง ๆ
  • บริการเกี่ยวกับการจ่ายตลาด (shopping services)
  • บริการสนทนาโต้ตอบกันได้ (dialogue opportunities)
  • บริการรับส่งจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (e-mail)
 2. ช่องทางเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (the internet หรือ the net)      เป็นการเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่บ้าน หรือที่สำนักงานผ่านทางสายโทรศัพท์ ไปยังศูนย์บริการที่ต่อเชื่อมอยู่กับอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นสังคมเครื่องข่ายขนาดมหิมา ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั่วโลก ผู้ใช้เครือข่ายจึงสามารถส่งข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะอยู่ในซีกโลกส่วนใด ในระยะเริ่มแรกนั้น อินเตอร์เน็ตได้สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้อำนวยประโยชน์ทางด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ แต่ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้นำมาใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในหมู่สังคมโลกมากขึ้น รวมกันไม่น้อยกว่า 25 บ้านคน ผู้ใช้เครือข่ายสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (e-mail) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สั่งซื้อสินค้า ค้นหาข่าว สูตรตำรับอาหาร ศิลปะและข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น

สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ

แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว จำนวนผู้ประสบความสำเร็จกลับมีเป็นจำนวนน้อย เหล่านี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จ

Continue reading “สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ” »

การเริ่มต้นทำร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ต่างจากร้านค้าที่มีหน้าร้านมาก ทุกอย่างต้องทำทางอินเทอร์เน็ตการส่งสินค้าก็ส่งทางไปรษณีย์ ใช้การติดต่อกันทางเว็บไซต์และทารโทรศัพท์เท่านั้น

Continue reading “การเริ่มต้นทำร้านค้าออนไลน์” »

การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร

ธุรกิจ หมายถึงความพยายามของผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร และยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนหรือไม่ได้ผลกำไรตามต้องการ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องทุ่มเทเวลา ความพยายามและเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ

Continue reading “การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร” »