ความสำคัญและหน้าที่ของตลาด

การตลาด (Marketing) คือการกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจด้วยการนำสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยให้เกิดความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยมิใช่การให้เปล่า

Continue reading “ความสำคัญและหน้าที่ของตลาด” »

สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ

แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว จำนวนผู้ประสบความสำเร็จกลับมีเป็นจำนวนน้อย เหล่านี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จ

Continue reading “สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ” »

การเริ่มต้นทำร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ต่างจากร้านค้าที่มีหน้าร้านมาก ทุกอย่างต้องทำทางอินเทอร์เน็ตการส่งสินค้าก็ส่งทางไปรษณีย์ ใช้การติดต่อกันทางเว็บไซต์และทารโทรศัพท์เท่านั้น

Continue reading “การเริ่มต้นทำร้านค้าออนไลน์” »

การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร

ธุรกิจ หมายถึงความพยายามของผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร และยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนหรือไม่ได้ผลกำไรตามต้องการ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องทุ่มเทเวลา ความพยายามและเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ

Continue reading “การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร” »

การขายอย่างสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์คือการสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่า โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอาจมีการอ้างถึงบุคคลผู้สร้างสรรค์ หรือสังคมหรือขอบเขตภายในที่ได้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ขึ้นมา ซึ่งการวัดคุณค่าดังกล่าวอาจใช้ได้หลายวิธี Continue reading “การขายอย่างสร้างสรรค์” »

สูตรสำเร็จสำหรับเป้าหมาย

สูตรสำเร็จ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ใช้สำหรับการกำหนดและบรรลุเป้าหมาย มีดังนี้

Continue reading “สูตรสำเร็จสำหรับเป้าหมาย” »

ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

การที่นักขายมีความสามารถในการอ่านภาษาท่าทางจากลูกค้าที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ นอกเหนือจากคำพูด จะช่วยให้นักขายที่อ่านใจหรือความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ลูกค้าแสดงออกทางคำพูดหรือท่าทางนั้นเป็น ข้อเท็จจริง หรือข้ออ้าง และนักขายที่มีความสามารถในการอ่านลูกค้าก็จะสามารถใช้ ศิลป์และ ศาสตร์ ในการขายและการอ่านคนได้ Continue reading “ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง” »

วิธีการขายให้ชนะคู่แข่ง

ถ้าหากเราลองเอ่ยคำว่า “ลูกค้า” เพื่อนนักขายคงจะซาบซึ้งกับคำนี้ดีเพราะลูกค้าคือ ผู้บันดาลรายได้ ผลตอบแทน รางวัล รวมทั้งแก้วสารพัดนึกเพื่อนนักขายหลายท่านคงจะมีความสำคัญต่อการมีลูกค้าเพิ่มและการมีลูกค้าขาประจำที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำ

แต่ถ้าถามว่าลูกค้าดีแสนดีอย่างนี้ จะมีสักกี่รายตอบง่ายๆแบบกำปั้นทุบดินได้เลยว่าหาอยากเต็มทน ลูกค้าดีแสนดีเป็นเหมือนลูกหลง มาหาเราเสียมากกว่า นับว่าธุรกิจมีการแข่งขันกันไปอยู่ทั่วหัวระแหง ศึกการแย่งชิงลูกค้าจึงอุบัติขึ้นมาในทันที เพราะสินค้าเพิ่ม คู่แข่งเพิ่ม ทุกๆคนก็อยากได้ลูกค้าเพิ่ม ศึกการแย่งชิงเป็นเจ้าตลาดการขาย เพื่อความเป็นผู้นำในการแย่งชิงลูกค้า จึงพบเห็นกันอยู่เป็นประจำในยุคสมัยนี้ แม้จะขายสินค้าบริษัทเดียวกันก็ตาม ก็ยังมีการแย่งชิงลูกค้า Continue reading “วิธีการขายให้ชนะคู่แข่ง” »

ยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นอยู่ทุกขณะดังเช่นทุกวันนี้ลักษณะของการต่อสู้เชิงธุรกิจหาได้แตกต่างไปจากวิถีทางแห่งการทำสงครามไม่ ในการทำงานสงครามนั้น ปัจจัยที่กำหนดชัยชนะได้แก่ยุทธวิธี การกำหนดยุทธวิธีสู้ชัยชนะจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในยุทธ์ภูมิ Continue reading “ยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง” »

การขายยุคใหม่

เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกลองยา หรือลองวิชาจะต้องท่องคำ 5 คำคือ ทะลุจริง วิ่งให้เป็นต่อ รอสร้างพลัง เด่นดังคุณค่า ใฝ่หาแต่เรา Continue reading “การขายยุคใหม่” »