็ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

นักขายที่ดีจะต้องเป็นนักฟังที่ดี  มีการพูดที่น่าฟัง (พูดอย่างเป็นธรรมชาติ)  ให้เกียรติลูกค้า มีความตั้งใจในการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีความเป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณของนักขาย

Continue reading “็ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” »

เอชบีโอ จับมือพันธมิตรรายใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 – “เอชบีโอ เอเชีย” แก้เกมตลาดไทย ส่งคอนเทนต์ดูฟรีผ่านช่องทางออนไลน์ ล่าสุดส่ง “Halfworlds” ซีซัน 2 คนไทยดูฟรีผ่าน hboasia.com เริ่ม 22 ม.ค. 60 นี้ หลังโดนบล็อกไอพีตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา Continue reading “เอชบีโอ จับมือพันธมิตรรายใหม่” »

การทำธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียวมีผลดีและเสียอย่างไร?

การที่จะทำธุรกิจอะไรต้องศึกษาให้ดีว่าจะมีผลดีผลเสียตามมาอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจมีความสียหายน้อยที่สุดวันนี้เลยยกตัวอย่างข้อดีและข้อเสียของการทำธุรกิจแบบเป็นเจ้าของคนเดียวมาฝาก

Continue reading “การทำธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียวมีผลดีและเสียอย่างไร?” »

ความหมายของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นที่ 2 ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอย่างยิ่ง

Continue reading “ความหมายของอุตสาหกรรม” »

การยับยั้งตัวเองเมื่อเจอการโต้แย้ง

เมื่อโครงสร้างของจิตมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น  ทำให้บุคคลตกอยู่ในสภาวะที่มีความเครียด  จึงหาทางที่จะลดความเครียดไม่ให้เกิดความรุนแรง  โดยมีวิธีหลากหลาย ดังนี้

Continue reading “การยับยั้งตัวเองเมื่อเจอการโต้แย้ง” »

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายถือว่าเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาลูกค้าหรือสร้างเครือข่ายของลูกค้าต่อไป เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า ตลอดจนเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการที่ดี มีดังนี้

Continue reading “การบริการหลังการขาย” »

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจ

เรามาดูว่าในการสร้างเว็บไซต์นั้น จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

Continue reading “ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจ” »

การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อ

การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะถ้าผู้ซื้อคิดว่าสินค้าอยู่ในทางลบ ก็จะทำให้สินค้าขายค่อนข้างยากหน่อย สิ่งที่ทำได้คือเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อให้อยู่ในด้วนบวกให้ได้ด้วยการโฆษณา

Continue reading “การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อ” »

การตลาดมีความสำคัญด้านใดบ้าง?

ปัจจุบันการตลาดเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทต่อองค์กรต่าง ๆ อย่างมาก โดย เป็นตัวจกรสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ ที่ต้องการได้ ซึ่งการตลาดมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไป

Continue reading “การตลาดมีความสำคัญด้านใดบ้าง?” »

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบผสม  กลไกราคาจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ว่าจะผลิตอะไร  และผลิตอย่างไร  ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจ  คือ อุปสงค์ของผู้บริโภค  และอุปทานของผู้ผลิตนั่นเอง

Continue reading “เศรษฐกิจแบบทุนนิยม” »