เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

c346ea983

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบผสม  กลไกราคาจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ว่าจะผลิตอะไร  และผลิตอย่างไร  ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจ  คือ อุปสงค์ของผู้บริโภค  และอุปทานของผู้ผลิตนั่นเอง

Continue reading “เศรษฐกิจแบบทุนนิยม” »

ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่ออุปสงค์ในไทย

รถบรรทุก

เป็นที่เกรงกันว่าเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีกับออสเตรเลียแล้ว จะส่งผลให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 3,000 ซีซี ของออสเตรเลียเข้ามาแย่งตลาดรถยนต์นั่งในไทยมากขึ้น

Continue reading “ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่ออุปสงค์ในไทย” »

วิธีการวางแผนการตลาด

97dfajjaehgdcfa6jkgki

ผู้บริหารจะต้องมุ่งที่ประสิทธิผลของการวางแผนคือ ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน ขณะเดียวกันก็มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพของการวางแผนคือต้องเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดด้วย นอกจากนี้การวางแผนจะต้องก่อให้เกิดความพอแก่ตัวบุคคลและกลุ่มในองค์การด้วย การจะทำให้ได้แผนที่มี ลักษณะดังกล่าวผู้บริหารจะต้องเลือกวิธีการวางแผนให้เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธีคือ

Continue reading “วิธีการวางแผนการตลาด” »

การกำหนดงบประมาณในการทำธุรกิจ

14793835_721657321322832_1407222887_n

ถ้ากล่าวถึงค่าใช้จ่าย ผู้บริหารทุกคนจะรู้สึกกลัวกับการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอเรื่องงบประมาณที่ต้องเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนก็คือหลังจากการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและส่วนผสมทางการตลาดเสร็จสิ้นลงแล้ว

Continue reading “การกำหนดงบประมาณในการทำธุรกิจ” »

ศึกษาตามความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์

97dfajjaehgdcfa6jkgki

ถ้าผู้ใช้บริการในเว็บไซต์มีพฤติกรรมและเป้าหมายที่เหมือนกันทุกคน ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการพื้นฐานเหล่านั้นได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว  ผู้ใช้ทุกคนไม่เหมือนกัน ต่างก็มีความต้องการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการออกแบบที่ดี คุณจะต้องใส่ใจในความต้องการที่ต่างกันของผู้ใช้หลักทั้งหมด

Continue reading “ศึกษาตามความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์” »

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 6 ขั้นตอน

Facilitating-Function

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างตราสินค้าเลยทีเดียว เนื่องจากการสื่อสารจะทำหน้าที่ส่งข่าวสารและคำมั่นสัญญาต่างๆไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนั้นทั้งลีลาและท่วงทำนองของการสื่อสารจึงมีผลต่อบุคลิกภาพในระยะยาวของตราสินค้านั้นๆ การใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบดั้งเดิมได้ล้าสมัยลงไปแล้ว

Continue reading “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 6 ขั้นตอน” »

บทสรุปแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

document_1727_p4_20160920155614

 บทสรุปผู้บริหารจึงต้องชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญสองประการ คือ หนึ่ง ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดสำหรับธุรกิจที่กำลังคิดจะทำ สอง ต้องชี้ให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที่จะทำนั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดที่ว่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

Continue reading “บทสรุปแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” »

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing)

hnvgjn

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้ คือ ยุคดิจิตอล  ระบบการตลาดก็เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Continue reading “การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing)” »

ทำไมต้องสร้างตราสินค้า

what-is-brand-image_1

 ในขณะนี้ ยุคหลังปี 2000 ยุคที่ผู้บริโภคเป็นใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สินค้าถูกผลิตขึ้นในแต่ละวัน มากกว่าความต้องการของผู้บริโภค ลองคิดดูกันเล่นๆ  เมื่อคุณเดินเข้าไปใน บริษัทแห่งหนึง เพื่อที่จะซื้อเครื่องทาบบัตรซักเครื่อง ถ้าคุณไม่มี ตราสินค้า (Brand หรือเรียกทั่วไปว่า ยี่ห้อ ) ในดวงใจ แล้วละก็  คุณลองคิดว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเลือกซื้อเครื่องทาบบัตรหนึ่งเครื่อง

Continue reading “ทำไมต้องสร้างตราสินค้า” »

ข้อควรรู้ของผู้ที่คิดจะทำธุรกิจแบบออนไลน์

service17_63801

ผู้ที่คิดจะทำธุรกิจแบบออนไลน์สามารถใช้แนวทางในการดำเนินธุรกิจได้นอกจากนี้ ปัจจุบันมีศูนย์เพาะบ่มธุรกิจ (Incubator) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการออนไลน์

ศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (www.tuecom.com) ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสามารถขอรับบริการได้ ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะช่วยแนะวิธีในการจัดตั้งร้านค้า และการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือ เมื่อตั้งร้านค้าแล้ว ผู้ประกอบการต้องหายุทธวิธีที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อใจ และมีความจงรักภักดีต่อร้าน

nick

วิธีทำให้ลูกค้าเชื่อใจร้านค้า

 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และความพร้อมที่จะบริการลูกค้า
 2. รายละเอียดของสินค้า บริการและข้อเสนอต่างๆต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามกติกา
 3. อย่าโฆษณาหรือโอ้อวดจนเกินความเป็นจริง เพราะลูกค้าพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงจะทำให้หมดความเชื่อถือได้
 4. มีการรับประกัน จะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรู้สึกเสี่ยงกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ไม่เห็นตัวสินค้าจริง
 5. มีบุคคลอ้างอิง ถ้าเป็นไปได้ควรจะพยายามขายให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง
 6. อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าติดต่อได้ง่ายทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ และตอบคำถามลูกค้าโดยผู้มีความรู้และรวดเร็ว

การสร้างความภักดีต่อร้านค้า

เมื่อสร้างร้านค้าแล้วจะต้องหาวิธีสร้างความภักดี (Loyalty) จากลูกค้าเพื่อให้ใช้เวลาที่ลูกค้าอยู่กับอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อยู่ที่ร้านค้าของเรา การสร้างความภักดีที่ได้หลายวิธี ดังนี้

 1. สร้างระบบสมาชิก และเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
 2. จัดหาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าอยู่เสมอ
 3. ขายสินค้าอื่นที่เหมาะสมกับลูกค้าควบคู่ไปการขายสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อ (Cross Selling)
 4. ขายสินค้าที่มีคุณภาพ หรือ ราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าใช้อยู่ (Up Selling)
 5. จัดทำโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management : CRM)

การเลือกทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการควรเข้าใจถึงลักษณะและกลยุทธ์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีความแตกต่างจากการค้าแบบดั้งเดิมหลายประการ ในการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่จะช่วยในการสร้างร้านค้า การจัดการ และการส่งเสริมร้านค้า แต่ไม่จำเป็นต้องผลิตหรือสร้างเทคโนโลยีได้ เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในแนวคิดและประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นๆ ต้องเข้าใจขั้นตอนในการตั้งร้านค้าและปฏิบัติตามขั้นตอน เพราะการเริ่มต้นอย่างถูกหลักการ จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแผนธุรกิจจะช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นเสมือนหลักประกันหนึ่งในการป้องกันความเหลวของธุรกิจ

ธุรกิจออนไลน์ : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี