ธุรกิจไทยมาแรงในปี 2019

ธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ โมเดลการเรียนออนไลน์เริ่มมีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และจะยิ่งเติบโตขึ้นไปอีก เพราะสามารถตอบโจทย์การหาความรู้ของคนยุคใหม่ได้ดีเอามาก ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่สถาบันเอกชนเท่านั้น ที่ลงมาลุยธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ แต่หลาย ๆ มหาวิทยาลัยของรัฐเอง ก็เริ่มมองเห็นโอกาสนี้เช่นเดียวกัน

รถพลังงานไฟฟ้าขนาดจิ๋ว บ้านเมืองประสบปัญหารถติดอยู่เป็นประจำ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด “Micro-mobility” หรือรถพลังงานไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ด้วยคอนเซ็ปต์ของการเป็นพาหนะส่วนตัวขนาดกะทัดรัด ที่ใช้เดินทางในเมืองได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ที่สำคัญยังเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดมลภาวะได้อีกด้วย

ธุรกิจแฟรนไชส์ คนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการมีเพิ่มมากขึ้น มีความคิดที่อยากจะเป็นนายตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่นิยมทำงานราชการหรือพนักงานบริษัท ก็สนใจที่จะทำอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบใหม่หรือทำงานไม่นานที่อยู่ในกลุ่ม GenY (อายุ 21-38 ปี) ซึ่งงานประจำที่ทำอาจไม่ตอบโจทย์ทางด้านลักษณะงานหรืออาจไม่พึงพอใจด้านรายได้ ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้น ทำให้เข้ามาแทนที่แรงงานคนในหลายสาขาอาชีพ ซึ่งกลุ่มนี้ก็มีโอกาสในการเปลี่ยนงานไปสู่ธุรกิจแฟรนไชส์เช่นเดียวกัน

ธุรกิจแปรรูปอาหาร เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่น เพราะนอกจากจะเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม First S-Curve แล้ว อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยยังมีความได้เปรียบจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึงมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลกในอนาคต

ธุรกิจดูแลสื่อโซเชียล สื่อโซเชียลจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในทุกธุรกิจ และจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการใช้งานโซเชียลของคนที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยแม้ตต่น้อย จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจดูแลสื่อโซเชียล จะกลายเป็นธุรกิจมาแรงในปี 2019 ที่องค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง

ธุรกิจอาหารทางการแพทย์ อีกหนึ่งสินค้าดาวรุ่งในกลุ่มอาหารแห่งอนาคต ที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพราะทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ต่างจากไทยที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเร็ว โดยคาดว่าในอีกราว 30 ปีข้างหน้า สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่เกือบ 30% ของจำนวนประชากร ส่งผลให้ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลตลอดจนการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพซึ่งรวมถึงอาหารทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ธุรกิจสินค้าออร์แกนิค สินค้าออร์แกนิคในไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาตระหนักในเรื่องของการควบคุมน้ำหนัก และใส่ใจกับสุขภาพการกินอยู่ที่ดีมากขึ้น รวมถึง นโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จะทำให้อุปสงค์และอุปทานตลาดออร์แกนิคในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

มัดใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์การตลาด 4.0

โลกการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน และจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ และสามารถสร้าง CRM ในการให้บริการลูกค้าต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ภาคธุรกิจจึงต้องมีเส้นทางหรือวิถีการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้อย่างสูงสุด

กลยุทธ์มัดใจลูกค้าจาก Marketing 4.0 ตามหลักการ 5A

1.Aware รู้จักสินค้า

Aware หมายถึงช่วงที่ลูกค้าเราจะรู้จักสินค้าค่ะ ประมาณว่า เราเราสร้างสินค้าแบรนด์ A ขึ้นมา สเตทนี้ก็คือ ลูกค้าได้รับรู้ว่ามีสินค้าแบรนด์ A อยู่ในโลกใบนี้

2.Appeal ชื่นชอบสินค้า

A ตัวที่สอง ก็คือคำว่า “Appeal” ตรงตามความหมายเลยว่า เป็นช่วงที่นักการตลาดต้องดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ ชื่นชอบสินค้าเราท่ามกลางแบรนด์คู่แข่งหลายๆ เจ้า ทำยังไงก็ได้ ให้เปลี่ยนจาก Long list ให้เรากลายเป็น Short list ให้ได้

3.Ask ถามต่อ

ต่อมาก็คือการที่ลูกค้าเรียนรู้สินค้าจากการถามค่ะ ลูกค้าที่สนใจจะเริ่มมีการซักถามถึงรายละเอียดสินค้า หรือเช็กราคา และรวมถึงลูกค้าเริ่มถามเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่เคยใช้สินค้านั้นๆ

4.Act การตัดสินใจซื้อ

หลังจากการถามถึงสินค้าแล้ว ถ้าลูกค้าพอใจ และรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้แหละที่ฉันตามหามานาน ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า “Act” หรือการตัดสินใจซื้อสินค้านั่นเอง

5.Advocate เกิดการแนะนำสินค้าจากผู้อื่น

“Advocate” หรือการเกิดการแนะนำสินค้าจากลูกค้าไปสู่ผู้อื่น เช่น ครีมตัวนี้ใช้แล้วผิวสวยขึ้น ใช้ดีมากจนลูกค้านำไปรีวิว หรือเอาไปบอกต่อเพื่อนๆ ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมาก เพราะการที่ลูกค้าบอกต่อสินค้าเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว จะเกิดพลังของ “การบอกต่อแบบปากต่อปาก” และนี่คือจุดเด่นของ Marketing 4.0 ที่ใช้พลังมวลชนเป็นหลักนั่นเอง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Social Media กับ SEO

นักการตลาดดิจิทัลจะเข้าใจดีว่า SEO เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในโลกออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง และการพยายามทำความเข้าใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อผลักดัน SEO ให้โดนก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจต่างให้ความสำคัญอย่างมาก

Continue reading “ความสัมพันธ์ระหว่าง Social Media กับ SEO” »

9 เคล็ดลับการขายและการตลาด สำหรับ startups

1.ขายผลประโยชน์แต่ไม่เอาเปรียบ

Continue reading “9 เคล็ดลับการขายและการตลาด สำหรับ startups” »

ประเภทของการส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขาย แบ่งตามกิจกรรมการเสริมการขาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้คือ (Belch and Belch. 1993 : 576)

Continue reading “ประเภทของการส่งเสริมการขาย” »

6 เทคนิคการขายสินค้า

แน่นอนว่าคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ทุกคนจำเป็นต้องไปพบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรอง หรือการขายสินค้า โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน งานขายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักขายอย่างพวกเรา การเตรียมตัวก่อนการขายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นทางเราจึงได้เตรียมเทคนิคดี ๆ ดังนี้

Continue reading “6 เทคนิคการขายสินค้า” »

เมื่อนักการตลาดเล่นกับความคิดมนุษย์

นักการตลาดจะเล่นกับความคิดคนเราอยู่ประมาณ 7 เรื่อง กับสมองของเราซึ่งทำงานโดยสัญชาตญาณ ไม่มีเหตุผลอะไรมากมาย ได้แก่

Continue reading “เมื่อนักการตลาดเล่นกับความคิดมนุษย์” »

ความสำคัญและหน้าที่ของตลาด

การตลาด คือการกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจด้วยการนำสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยให้เกิดความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยมิใช่การให้เปล่า

Continue reading “ความสำคัญและหน้าที่ของตลาด” »

ขายอย่างไให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก

กลยุทธ์เหมาะกับสินค้าที่ซื้อง่าย ขายคล่อง โดยเฉพาะพวกอาหารและเครื่องดื่ม

Continue reading “ขายอย่างไให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก” »