9 เคล็ดลับการขายและการตลาด สำหรับ startups

1.ขายผลประโยชน์แต่ไม่เอาเปรียบ

Continue reading “9 เคล็ดลับการขายและการตลาด สำหรับ startups” »

ประเภทของการส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขาย แบ่งตามกิจกรรมการเสริมการขาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้คือ (Belch and Belch. 1993 : 576)

Continue reading “ประเภทของการส่งเสริมการขาย” »

6 เทคนิคการขายสินค้า

แน่นอนว่าคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ทุกคนจำเป็นต้องไปพบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรอง หรือการขายสินค้า โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน งานขายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักขายอย่างพวกเรา การเตรียมตัวก่อนการขายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นทางเราจึงได้เตรียมเทคนิคดี ๆ ดังนี้

Continue reading “6 เทคนิคการขายสินค้า” »

เมื่อนักการตลาดเล่นกับความคิดมนุษย์

นักการตลาดจะเล่นกับความคิดคนเราอยู่ประมาณ 7 เรื่อง กับสมองของเราซึ่งทำงานโดยสัญชาตญาณ ไม่มีเหตุผลอะไรมากมาย ได้แก่

Continue reading “เมื่อนักการตลาดเล่นกับความคิดมนุษย์” »

ความสำคัญและหน้าที่ของตลาด

การตลาด คือการกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจด้วยการนำสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยให้เกิดความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยมิใช่การให้เปล่า

Continue reading “ความสำคัญและหน้าที่ของตลาด” »

ขายอย่างไให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก

กลยุทธ์เหมาะกับสินค้าที่ซื้อง่าย ขายคล่อง โดยเฉพาะพวกอาหารและเครื่องดื่ม

Continue reading “ขายอย่างไให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก” »

ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

นักขายที่ดีจะต้องเป็นนักฟังที่ดี  มีการพูดที่น่าฟัง ให้เกียรติลูกค้า มีความตั้งใจในการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีความเป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณของนักขาย

Continue reading “ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” »

การเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น

การตลาดและการบริการหลังการขาย ทำให้ราคาของสินค้าขยับปรับตัวขึ้นไป มากกว่าต้นทุนของสินค้าจริงหลายเท่าตัว Continue reading “การเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น” »

สิ่งที่เราต้องรู้ตัวเราเองและต้องเตรียมในการทำธุรกิจ

การจะเริ่มเล่นหุ้นนั้นก่อนอื่น เราต้องรู้เรา หรือรู้ตัวเองก่อนครับว่า เราพร้อมแค่ไหน กับการที่จะเข้ามาทำกำไรในตลาดทุนแห่งนี้ Continue reading “สิ่งที่เราต้องรู้ตัวเราเองและต้องเตรียมในการทำธุรกิจ” »